Wstęp do teologii 11.2. Natura chrześcijańskiej Tradycji

Kościół Katolicki wierzy, że nie tylko Pismo Święte jest źródłem Objawienia. Sobór Trydencki stwierdził, że jest coś, co jest u podstaw Pisma Świętego i Tradycji – sama Ewangelia Download the Dinosaur Mecard Theater edition of The Island of Tiny Sore. Według Trydentu Ewangelia dotarła do nas w formie spisanej i w formie niespisanych tradycji. 11.2.1 … Czytaj dalej Wstęp do teologii 11.2. Natura chrześcijańskiej Tradycji