MENU
Wstęp do teologii 11. Tradycja
Domenico Ghirlandaio, "Stary mężczyzna z wnukiem"

Domenico Ghirlandaio, „Stary mężczyzna z wnukiem”

Polskie słowo „tradycja” pochodzi od łacińskiego traditio i czasownika: trado, tradere, didi, ditum vibe autumntanao mp3. Czasownik ten jest bardzo bogaty w znaczenia, z których każde podaje nam ważną informację na temat samego pojęcia tradycji. Oto najważniejsze z tych znaczeń:

1 블락비 헐 다운로드. Przekazać. Tradycja to proces przekazu.

2. Powierzyć. Tradycja to jakaś treść, która jest powierzana proteus 8 professional 다운로드. Polskie „powierzyć” zawiera też w sobie sugestię, że to, co przekazane powinno być traktowane z szacunkiem.

3 json-simple-1.1.1.jar. Nauczać. Tradycja jest pouczająca. Zawiera w sobie prawdy, których przyjęcie prowadzi do uzyskania wiedzy i mądrości.

4 정주나요 다운로드. Polecić, zalecić. Tradycja zobowiązuje. Tradycja nie jest tylko niezobowiązującym przekazem, ale zawiera w sobie jakieś imperatywy Pacific Rim Uprising.

11.1. Fenomen tradycji.

Zwróćmy uwagę na kilka cech tradycji, niekoniecznie związanych z jej teologicznym rozumieniem:

1 송백 2 부 다운로드. Tradycja porządkuje. Przekazuje w mniej lub bardziej uporządkowanej formie wiedzę i doświadczenie wielu ludzi. Choć nie zawsze tak czyni, to jednak niekiedy porządkuje je według jakiejś istotnej hierarchii wartości Undisfuted 2.

2. Tradycja przyczynia się do przetrwania kultury i zasad postępowania, które – gdyby nie właściwy tradycji proces przekazu – niechybnie zniknęłyby z ludzkiej historii music in December. Tradycja nadaje więc kulturze i zasadom postępowania względną stałość.

IMG_03543 카카오 팟 플레이어 다운로드. Tradycja jest żywą pamięcią, która daje poczucie tożsamości. To poczucie nie jest kształtowane jedynie przez to, że wielu ludzi w tym samym czasie podobnie się zachowuje i ma podobne poglądy, ale również przez to, że tradycja daje poczucie tożsamości wykraczające poza „tu i teraz”. Tradycja jest bowiem łącznikiem z tym, co przeszłe.

4. Tradycja nie tylko ogląda się za siebie, ale również wypatruje przyszłości. Żywa tradycja jest zawsze „wychylona” ku przyszłości, na tej samej zasadzie, na której nauka historii pomaga przewidywać przyszłe zdarzenia.

5. Tradycja coś przekazuje, ale także wzbogaca. W pojęcie tradycji jest więc wpisany nieustanny rozwój. Jeżeli tradycja się nie rozwija, a więc ustaje proces jej wzbogacania, to zamienia się w coś sztywnego i skostniałego.

6. Jest oczywiste, że tradycja, by zaistnieć, koniecznie potrzebuje wspólnoty.

7. Tradycja, obok elementów dobrych, może także zawierać truciznę. Z natury więc, tradycja musi być oczyszczana.

Mateusz Przanowski OP

Wykorzystane grafiki:

  • Domenico Ghirlandaio, Stary mężczyzna z wnukiem, XV w., obecnie w Musee du Louvre.
  • Detal z kapitularza klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie, fot. Wojciech Latawiec, zbiory własne Szkoły Teologii.

 

BACK TO TOP