MENU
Polskie tłumaczenia dzieł Ojców Kościoła
 1. Afrahat, Mowa VIII. O ożywieniu umarłych, tłum. ks. A. Uciecha, “Vox Patrum” 34 (2014), t. 61, s. 503-516.
 2. Afrahat, Mowa X. O pasterzach, tłum. ks. A. Uciecha, “Vox Patrum” 34 (2014), t. 62, s. 593-602.
 3. Amfiloch z Ikonium św., Przeciw heretykom: o fałszywej ascezie, tłum. S. Kalinkowski, “Vox Patrum”  30 (2010), t. 55, s. 823-858.
 4. Atanazy Aleksandryjski św., List encykliczny do biskupów, tłum. ks. P. Szewczyk, “Vox Patrum” 31 (2011), t. 56, s. 559-578.
 5. Augustyn św., Augustyńskie napomnienie Wiktora, tłum. J. Pudliszewski, “Vox Patrum” 32 (2012), t. 57, s. 923-927.
 6. Augustyn św., List do Woluzjana, tłum. A.P. Stefańczyk, “Vox Patrum” 30 (2010), t. 55, s. 883-902.
 7. Augustyn św., Mowa 348A: Przeciw Pelagiuszowi, tłum. R. Toczko, “Vox Patrum”  30 (2010), t. 55, s. 859-881.
 8. Augustyn św., O kazaniu Pańskiem na Górze: według Mateusza księgi dwie, tłum. L. Rzewuski, Kraków 1854.
 9. Augustyn św., O mieście Bożem pierwszych ksiąg pięcioro, tłum. M. Gładyszewicz, Kraków 1835.
 10. Augustyn św., Pięćdziesiąt homilij św. Augustyna, Poznań 1858.
 11. Augustyn św., Pisma katechetyczne (Początkowe nauczanie katechizmu, Mowa o Symbolu do katechumenów, Wiara, nadzieja i miłość, Wiara i uczynki, Chrześcijańska walka), tłum. W. Budzik, Poznań 1929.
 12. Augustyn św., Pisma, tłum. F. Wawrowski, Gniezno 1852.
 13. Augustyn św., Wyznania,  t. 1 t. 2, tłum. M. Bohusz Szyszko, Wilno 1844.
 14. Bazyli Wielki św., Zachęta do nieodkładania chrztu, tłum. ks. L. Gładyszewski, “Vox Patrum” 31 (2011), t. 56.
 15. Beda Wielebny św., Brytania – położenie, jej podbój i nawrócenie, tłum. I. Salamonowicz-Górska, “Vox Patrum” 32 (2012), t. 57, s. 929-938.
 16. Cyprian św., Dziełka pobożne na polski język przetłómaczone (O śmiertelności, O miłosiernych uczynkach i jałmużnie, O cierpliwości, O modlitwie Pańskiej), Kraków 1900.
 17. Efrem Syryjski św., Hymn XXXI O wierze, tłum. ks. J.W. Żelazny, “Vox Patrum” 32 (2012), t. 57, s. 887-893.
 18. Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna, O męczennikach palestyńskich, tłum. A. Lisiecki, Poznań 1924.
 19. Grzegorz z Nazjanzu św., Listy (dodatek: Testament św. Grzegorza z Nazjanzu oraz XIV i LXXI List św. Bazylego do Grzegorza), tłum. J. Stahr, Poznań 1933.
 20. Grzegorz z Nyssy św., Do tych, którzy odwlekają chrzest, tłum. M. Przyszychowska, “Vox Patrum” 33 (2013), t. 60, s. 547-555.
 21. Hieronim św., Komentarz do Księgi Abdiasza, tłum. Ł. Krzyszczuk, “Vox Patrum” 33 (2013), t. 60, s. 557-601.
 22. Hieronim św., List św. Hieronima do Eustochium o zachowaniu dziewictwa, tłum. J. Gajkowski, Warszawa 1903.
 23. Hieronim św., Listy św. Hieronima do Heliodora i Nepocyana: o życiu pustelniczem, kapłańskiem i zakonnem, Warszawa 1904.
 24. Ireneusz z Lyonu św., List do Florinusa (fragment), w: List św. Ireneusza do Florinusa (fragment) i list św. Polikarpa do Filipensów, tłum. B. Wilanowski, Warszawa 1920.
 25. Jan Damasceński św., III mowa obronna przeciw tym, którzy odrzucają święte obrazy, tłum. M.M. Dylewska, “Vox Patrum” 29 (2009), t. 53-54, s. 637-651.
 26. Jan Chryzostom św., Jakie kobiety należy brać za żony, tłum. T. Krynicka, “Vox Patrum” 29 (2009), t. 53-54, s. 600-621.
 27. Jan Chryzostom św., Kazanie o godnym życiu we wspólnocie, tłum. J. Iluk, “Vox Patrum” 29 (2009), t. 53-54, s. 623-636.
 28. Jan Chryzostom św., Pisma, t. 1 (1854), t. 2 (1854), t. 3 (1858)t. 4 (1861), tłum. A. Załęski, Warszawa.
 29. Jan Chryzostom św., Wykład Ewangelii św. Mateusza,  t. 1, t. 2, t. 3, tłum. J. Krystianicki, Lwów 1886.
 30. Jan Chryzostom św., Ze względu na niebezpieczeństwo rozpusty należy się żenić, tłum. T. Krynicka, “Vox Patrum” 31 (2011), t. 56, s. 579-595.
 31. Jan Kasjan, Rozmów dwadzieścia cztery, (t. 6: Rozmowa I-X, t. 7: Rozmowa XI-XXIV), tłum. L. Wrzoł, Poznań 1928-1929.
 32. Justyn św., Apologia, Dialog z Żydem Tryfonem, tłum. A. Lisiecki, Poznań 1926.
 33. Polikarp św., List do Filipensów, w: List św. Ireneusza do Florinusa (fragment) i list św. Polikarpa do Filipensów, tłum. B. Wilanowski, Warszawa 1920.
 34. Pisma Ojców Apostolskich (Nauka Dwunastu Apostołów, List Barnaby, I-II List Klemensa Rzymskiego do Koryntian, Listy św. Ignacego Antiocheńskiego, List św. Polikarpa do Filipensów, Pasterz Hermasa), tłum. A. Lisiecki, Poznań 1924.
 35. Pseudo-Augustyn, Dialog antymanichejski, tłum. W. Myszor, “Vox Patrum” 33 (2013), t. 60, s. 603-609.
 36. Pseudo-Dionizy Areopagita, Dzieła (O imionach Bożych, O teologii mistycznej, O hierarchii niebiańskiej, o hierarchii kościelnej, Listy), tłum. E. Bułhak, Kraków 1932.
 37. Pseudo-Hieronim, Krótkie streszczenie niedługich rozdziałów Izajasza, tłum. Ł. Krzyszczuk, “Vox Patrum” 35 (2015), t. 63, s. 475-503.
 38. Tertulian, Apologetyk, tłum. J. Sajdak, Poznań 1947.
 39. Wincenty z Lerynu św., Pamiętnik, tłum. J. Stahr, Poznań 1928.
BACK TO TOP