MENU
Polskie tłumaczenia dzieł św. Tomasza z Akwinu
  1. Jak uzasadniać wiarę (De rationibus fidei)
  2. O doskonałości życia duchowego (De perfectione spiritualis vitae)
  3. O substancjach czystych (De substantiis separatis)
  4. O władzy (De regno)
  5. Sprostowanie błędów greckich (Contra errores Graecorum)
  6. Streszczenie teologii (Compendium theologiae)
  7. Suma teologiczna (Summa theologiae), tłum. S. Bełch i inni, t. 1-34, Londyn 1962-1986.
BACK TO TOP