MENU
Św. Tomasz z Akwinu – opracowania

Dostępne w języku polskim

  1. Farell Walter OP, Komentarz do Summy teologii, t. 1, tłum. D. Krupińska.

Angielskojęzyczne

  1. Farell Walter OP, A Companion to the Summa, t. 1-4, New York 1938-1942.
  2. Jordan Mark D., Rewritten Theology. Aquinas After His Readers, Oxford 2006.
BACK TO TOP