MENU
Wielcy teologowie dominikańscy - myśl

Nad kilkoma teologami dominikańskimi chcielibyśmy się na dłużej zatrzymać i dokładniej przeanalizować ich dorobek. W dziale tym można zatem znaleźć bardziej szczegółowe opracowania na temat poszczególnych uczonych z Zakonu.

Wilhelm z Tournai i średniowieczne dominikańskie kazania do dzieci

Św. Tomasz z Akwinu

Mistrz Eckhart

Hugo de Sancto Caro: początki badań egzegetycznych w XIII w.

Bł. Henryk Suzo

BACK TO TOP
BACK TO TOP