MENU
“Pytania nieobojętne” o. Jacka Salija OP

Jak stwierdził o. Jacek Salij we wstępie do Pytań nieobojętnych: “Nie jest tak, żeby katolik umiał odpowiedzieć sobie na wszystkie pytania religijne, które mu się nasuwają, i na wszystkie zarzuty przeciwko wierze, które do niego dochodzą. Nie da się jednak być wierzącym na serio, jeśli komuś nie zależy na ciągłym pogłębianiu swej wiedzy religijnej i jeśli ktoś w ogóle nie szuka odpowiedzi na przynajmniej najbardziej gorące pytania i zarzuty, które przed nim stają”.

Pytania nieobojętne (Poznań: W drodze, 1986 [wyd. 1]) o. Jacka Salija precyzyjnie namierzają te problemy teologii i wiary, które czytelnik niezmiennie uznaje za istotne i bliskie, czego dowodzą także pojawiające się co kilka lat kolejne wznowienia tej publikacji.

Odpowiedzi na 55 “pytań nieobojętnych” (wraz z wezwaniem do odważnego mierzenia się z trudnościami na gruncie rozumienia wiary) można znaleźć również w internecie, mianowicie tutaj.

Katarzyna Sonnenberg
BACK TO TOP