Wstęp do teologii 11. Tradycja

Polskie słowo “tradycja” pochodzi od łacińskiego traditio i czasownika: trado, tradere, didi, ditum. Czasownik ten jest bardzo bogaty w znaczenia, z których każde podaje nam ważną informację na temat samego pojęcia tradycji. Oto najważniejsze z tych znaczeń: 1. Przekazać. Tradycja to proces przekazu. 2. Powierzyć. Tradycja to jakaś treść, która jest powierzana. Polskie “powierzyć” zawiera … Czytaj dalej Wstęp do teologii 11. Tradycja