MENU
Previous Image
Next Image

닥터스 1화 다운로드

Nie wszyscy muszą być zawodowymi teologami, jednak pewien zasób wiedzy teologicznej przyda się każdemu. Pozwala ona bowiem na lepsze zrozumienie tego, co wyznajemy oraz chroni przed powierzchownym podchodzeniem do zagadnień związanych z wiarą 포켓몬스터 nds 다운로드. Szkoła Teologii ma zatem służyć stopniowemu i uporządkowanemu poznawaniu tej dziedziny. Ponieważ zaś to metoda scholastyczna do dziś słynie z systematyczności, strona ta opiera się właśnie na jej podstawowych formach: od zbioru wykładów na temat samej teologii i jej poszczególnych dyscyplin (summa), poprzez szczegółową analizę wybranych zagadnień (quaestiones disputatae), aż do krótkich dyskusji na dowolny temat (quaestiones quodlibetales) 어쌔신크리드 2 다운로드.


nova et vetera
Warto wydobywać ze skarbca teologii "rzeczy nowe i stare" (por. Mt 13, 52) - czyli czerpać zarówno z jej przebogatej tradycji, jak i z jej najnowszego dorobku. W tym dziale znajdują się zatem i aktualności teologiczne i "odgrzebane" przez naszą redakcję wiadomości, wykłady, teksty.

800
Od 7 listopada 2015 r. do 21 stycznia 2017 r. trwają obchody jubileuszu osiemsetlecia Zakonu Kaznodziejskiego. Z tej okazji chcemy przypomnieć choć część wielkiego dorobku teologicznego dominikanów, jaki nagromadził się przez te wieki.
BACK TO TOP